Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Artesens
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη της περιοδεύουσας έκθεσης "Divina Natura", η οποία αποτελείται από πολυαισθητηριακές δημιουργίες εικαστικών καλλιτεχνών και καλλιτεχνών ήχου και απευθύνεται σε άτομα με ή χωρίς προβλήματα όρασης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Βέλγιο
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Γαλλία