Οργανισμός
Artesens
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
For a travelling exhibition, addressed to all age groups, sighted and visually impaired people, that combines multisensory creations by visual and sound artists. The exhibition focuses on 12 fine works of art, which are representative of all art forms throughout history. The artworks selected will be of high artistic value, and indicative of the philosophy, mythology and spirituality of the civilization they represent. This innovative project with an international dimension combines the latest museum technologies associated with sound, touch and smell. Artesens is a not for profit association founded in 1996 with the aim of offering access to art to all age groups, children and adults, both sighted and visually impaired.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Βέλγιο
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Γαλλία