Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Artesens
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Βέλγιο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για τη στήριξη ενός συλλογικού έργου μεταξύ του Artesens και του European Foundation Center που παρουσιάζει την προσβάσιμη από όλους, διαδραστική έκθεση Divina Natura στο Philanthropy House στις Βρυξέλλες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Γαλλία