Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Artesens
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη της νέας περιοδεύουσας έκθεσης “Toucher l’art des cavernes” με έργα από σημαντικά προϊστορικά σπήλαια της Γαλλίας και της Ευρώπης με σκοπό την ανάδειξη της Παλαιολιθικής τέχνης των σπηλαίων σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών, καθώς και σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Βέλγιο
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Γαλλία
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Γαλλία