Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Art dans la Cité
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της συσκευής Illuminart του οργανισμού -η οποία προβάλει έργα τέχνης σε μεγάλες διαστάσεις σε δωμάτια νοσοκομείων- καθώς και τη δημιουργία νέου καλλιτεχνικού περιεχομένου, με σκοπό την εμψύχωση των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Πολλαπλές