Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Art dans la Cité
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Μουσικού Πλανηταρίου, ενός νέου διαδραστικού καλλιτεχνικού εγχειρήματος, ειδικά σχεδιασμένου για επιλεγμένα νοσοκομεία στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, με σκοπό να εξανθρωπιστεί το περιβάλλον για τα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Πολλαπλές