Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Art dans la Cité
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τον οργανισμό Art dans la Cité για την υλοποίηση της καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας “Illuminart and the Virtual Aquarium", με σκοπό τη διαμόρφωση ενός εικονικού ενυδρείου, γεμάτου από πλάσματα που έχουν δημιουργήσει ασθενείς σε τρία νοσοκομεία στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2019
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2015
Πολλαπλές
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Πολλαπλές