Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Αρκτούρος
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά αφενός για την επέκταση του καταφυγίου της αρκούδας και του λύκου του οργανισμού Αρκτούρου, το οποίο αποτελεί ένα κέντρο διάσωσης άγριων ζώων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και αφετέρου, για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και των άγριων ζώων στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2007
Ελλάδα
Παιδεία
2001
Ελλάδα