Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Αρκτούρος
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2007
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τις εργασίες ανακαίνισης εσωτερικών χώρων του νέου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Αρκτούρου, την κατασκευή εκθεμάτων και την αγορά εξοπλισμού, στο πλαίσιο της δημιουργίας μόνιμης έκθεσης με επιστημονικό, φωτογραφικό και διαδραστικό υλικό σχετικά με τη χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας. Σκοπός της έκθεσης είναι η ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τα παραπάνω θέματα και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2001
Ελλάδα