Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Αρκτούρος
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2001
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την καθιέρωση ενός κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τους λύκους στο καταφύγιο ζώων του Αρκτούρου, καθώς και για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου το κέντρο να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το κοινό για τα θέματα της βιολογίας, του οικότοπου, της παρουσίας και της αναπαραγωγής των λύκων στην Ελλάδα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Παιδεία
2012
Ελλάδα
Παιδεία
2007
Ελλάδα