Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Partly-cipating or fully participating?

Από τη μερική στην ολοκληρωτική συμμετοχή:

Μπείτε στη συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή στα κοινά και τον πολιτισμένο διάλογο

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, κλιμακούμενες συγκρούσεις και ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους αισθάνονται καταβεβλημένοι, αμφισβητώντας την ικανότητά τους να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην κοινότητά τους, η συμμετοχή στα κοινά αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική.

Προκειμένου να ξεπεράσουμε τη μερική συμμετοχή και να προωθήσουμε τη γνήσια δημοκρατική συμμετοχή είναι σημαντικό για εμάς να αλληλοεπιδράσουμε με τις κοινότητές μας, να βρούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας μας, καθώς και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια και τον ρόλο του πολίτη στο πλαίσιο της σύγχρονης δημοκρατίας. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε μια διαχρονική προσπάθεια να στηρίξει κατά προτεραιότητα αυτές τις αξίες υποστηρίζει οργανισμούς που έχουν ως αποστολή την προώθηση της ενεργούς δράσης των πολιτών, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον πολιτισμένο διάλογο. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΣΝ θα παρουσιάσει μία σειρά ανοιχτών συζητήσεων στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, μέσω της πρωτοβουλίας Διάλογοι του ΙΣΝ, με στόχο να ενθαρρύνει τις συζητήσεις χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας  την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. 

Υλοποίηση από

Οι εκδηλώσεις

Προσεχείς εκδηλώσεις

12 Νοεμβρίου 2024

Στην Πανεπιστημιούπολη του Johns Hopkins University

The Role of Universities in Modern Democracy

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Σε συνεργασία με το SNF Agora Institute στο Johns Hopkins University

Προηγούμενες Συζητήσεις

29 Μαΐου 2024

The Queen Theater, Wilmington, Delaware, ΗΠΑ

Καταναλωτές ή Πολίτες

Έχει γίνει η πολιτική εμπορικό προϊόν; Σε μια εποχή κορεσμένη από την πολιτική διαφήμιση τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα ψηφιακά ΜΜΕ, ιδίως κατά τις προεκλογικές εκστρατείες, οι Διάλογοι του ΙΣΝ θα διερευνήσουν τις επιπτώσεις του φαινομένου της “εμπορευματοποίησης” της πολιτικής καθώς και το πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του πολίτη, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Σε συνεργασία με το University of Delaware30 Απριλίου 2024

Στη Stavros Niarchos Foundation Library (SNFL) στη Νέα Υόρκη

Πέρα από τα Βιβλία: Πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον

Οι Διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργάνωσαν μία σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τη συμμετοχή στα κοινά και τον πολιτισμένο διάλογο στις ΗΠΑ, στις 30 Απριλίου, στην Stavros Niarchos Foundation Library (SNFL) στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση, με τίτλο «Πέρα από τα Βιβλία: Πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον», υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες ως ασφαλείς δημόσιοι χώροι που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό, εστιάζοντας στη συμμετοχή της κοινότητας, στις προκλήσεις της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Σε συνεργασία με τη New York Public Library – NYPL (Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης)

Υλοποίηση από

IMED logo

Active citizenship is a cornerstone of democracy

Το ΙΣΝ ως διαχρονικός υποστηρικτής της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και τον πολιτισμένο διάλογο

Η συμμετοχή στα κοινά και ο πολιτισμένος διάλογος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας αλλά και κεντρικό άξονα της δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όταν οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους, όταν συζητούν και αλληλοεπιδρούν με ειλικρινές ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση, ξεπερνώντας τυχόν διαχωριστικές γραμμές, η κοινωνία στο σύνολό της αναδεικνύεται, μέσω αυτής της διαδικασίας, πιο υγιής και ισχυρή.

Εδώ και χρόνια, η προώθηση του πολιτισμένου διαλόγου και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του ΙΣΝ.  

Στο πλαίσιο αυτό και προς αυτήν την κατεύθυνση το ΙΣΝ στηρίζει Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ.  Ενδεικτικά, υποστηρίζει το  SNF Agora Institute στο Johns Hopkins University που προσελκύει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους, όπως των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας, και της φιλοσοφίας, για να ενθαρρύνει τον ανοιχτό, συμμετοχικό διάλογο με το ευρύτερο κοινό.Παράλληλα, το SNF Paideia Program στο University of Pennsylvania προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την εκπαίδευση των φοιτητών ως ολοκληρωμένων ανθρώπων και πολιτών.Η ΠρωτοβουλίαSNF Ithaca Initiativeστη Σχολή Biden του Delaware University έχει ως αποστολή την καλλιέργεια θεμελιωδών δεξιοτήτων σε φοιτητές της Σχολής για να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του πολιτισμένου, δημόσιου διαλόγου.  

Το ΙΣΝ στηρίζει επίσης προγράμματα αγωγής του πολίτη που απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ο οργανισμός Generation Citizen μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα ενθαρρύνει τα παιδιά να εντοπίσουν ένα θέμα που τα απασχολεί στην καθημερινότητά τους, όπως π.χ. η παρουσία μολύβδου στο πόσιμο νερό του σχολείου τους ή η απουσία πεζοδρομίων κοντά στο σχολείο, και στη συνέχεια τα βοηθά να δώσουν μία λύση και να πετύχουν πραγματικές θετικές αλλαγές. Το πρόγραμμα Tang Academy for American Democracy στο New-York Historical Society εφαρμόζει βιωματικές δραστηριότητες για να βοηθήσει τους μαθητές της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού να μάθουν για την ιστορία της δημοκρατίας μας και να κατανοήσουν τη σημασία που έχει η συμμετοχή των πολιτών για τη διατήρησή της.  

Η ηγεσία παίζει κεντρικό ρόλο και, με την υποστήριξη του ΙΣΝ, το Tällberg Foundation προσπαθεί να εντοπίζει ηγετικές προσωπικότητες και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνδέσεις, ώστε οι ιδέες τους να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη και διάχυσή τους, μέσα από πρωτοβουλίες, όπως το βραβείο Tällberg-SNF-Eliasson Global Leadership Prize και το πρόγραμμα Tällberg Leaders Mentoring Leaders. 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι και η δημιουργία ζωντανών και συμπεριληπτικών δημόσιων χώρων . Η Stavros Niarchos Foundation Public Library (SNFL), το ανακαινισμένο και αναδιαμορφωμένο κεντρικό δανειστικό παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, είναι ανοιχτό στους κατοίκους της Νέας Υόρκης, προσφέροντας γνώση και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και συνεργασία. Το Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative έχει ως στόχο την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης και αλληλεπίδρασης του κοινού σε δημόσιους, πολιτιστικούς χώρους. Το ΚΠΙΣΝ στην Αθήνα, το οποίο παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία το 2017, έχει δημιουργήσει έναν ανοιχτό σε όλους προορισμό που περιλαμβάνει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ένα από τα μεγαλύτερα σημεία πρασίνου στην Αθήνα, την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και χώρους για κάθε είδους εκδηλώσεις. Με πρόσφατη δωρεά προς το Obama Presidential Center στο Σικάγο το ΙΣΝ υποστηρίζει την κατασκευή ενός χώρου και την υλοποίηση προγραμμάτων που προωθούν την αποστολή του Κέντρου να δημιουργήσει έναν πραγματικά δημόσιο χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν, να αναπτυχθούν και να έρθουν σε επαφή.  

Επιδιώκοντας να ενθαρρύνουν νέους τρόπους σκέψης, να προωθήσουν την ανταλλαγή ιδεών και να δημιουργήσουν δεσμούς πέρα από γεωγραφικά όρια και κοινωνικές διαφορές, οι Διάλογοι του ΙΣΝ προσφέρουν μια δημόσια πλατφόρμα για την ενασχόληση με μερικά από τα πιο σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα της εποχής. Τους Διαλόγους και τις εκδηλώσεις επιμελείται και συντονίζει η Εκτελεστική Διευθύντρια των Διαλόγων του ΙΣΝ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD και δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου. 

Μπείτε κι εσείς στις συζητήσεις που αναμένεται να είναι διαφωτιστικές αλλά και συναρπαστικές!