Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Λαμβάνει Δωρεά $6 Εκατομμυρίων από το ΙΣΝ για την Έναρξη του Προγράμματος Paideia

14 Μαρ, 2019
Το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια ανακοίνωσε ότι έλαβε δωρεά ύψους $6 εκατομμυρίων για τη δημιουργία του Προγράμματος Paideia του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές.

Έμπνευση για το Πρόγραμμα αποτελεί η «παιδεία» με την έννοια του αρχαίου ελληνικού ιδεώδους, που μεταφράζεται στη «συνολική εκπαίδευση ενός ανθρώπου» και στην «εκπαίδευση των πολιτών» για τον εικοστό πρώτο αιώνα αλλά και μετέπειτα, με μαθήματα που εστιάζουν στη σωματική και ψυχική υγεία, στις υποχρεώσεις και τον ρόλο του πολίτη στην κοινωνία. Το Paideia θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη σημασία του ενημερωμένου δημόσιου διαλόγου και της διαβούλευσης, ενσωματώνοντας παράλληλα δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών, μέσα από τις οποίες οι μελλοντικοί πολιτικοί ηγέτες και τα μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων θα εμπλέκονται σε παραγωγικές συζητήσεις παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφορές τους. Το Penn θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Πρόγραμμα Paideia πιλοτικά για πέντε έτη, με βάση και σε συνεργασία με υπάρχοντα προγράμματα και οργανισμούς που εδρεύουν στην πανεπιστημιούπολη. 

«Κάθε Πανεπιστήμιο έχει πολλούς στόχους, ωστόσο δεν υπάρχει πιο ουσιαστικός στόχος από την προώθηση της ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών και της υγιούς πολιτικής αντιπαράθεσης», ανέφερε η Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, Amy Gutmann. «To The Stavros Niarchos Foundation Paideia Program στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια θα αφιερωθεί σε αυτόν ακριβώς τον στόχο, και παράλληλα σε πολλά ακόμη. Θα συνδυάζει μαθήματα και δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών, που θα εστιάζουν στη σημασία του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών απόψεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξελιχθούν οι ίδιοι και να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους να εξελιχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η ανάγκη για προώθηση της ευημερίας και της ανάδειξης της σημασίας του ρόλου του πολίτη και των υποχρεώσεών του δεν ήταν ποτέ τόσο επιτακτική όσο σήμερα, δεδομένης της πόλωσης σε κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, και της ανικανότητας να προχωρήσουμε σε έναν εποικοδομητικό διάλογο – γεγονός που υπονομεύει τον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας και της δημοκρατίας».

Ξεκινώντας το φθινόπωρο του 2019, το Πρόγραμμα Paideia θα λειτουργεί ως κόμβος του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη μαθημάτων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών, με σκοπό τη διδασκαλία της αγωγής του πολίτη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο έτος σπουδών των προπτυχιακών φοιτητών. Δομημένο πάνω σε ένα πυρήνα 12 νέων διεπιστημονικών μαθημάτων και με τη συμμετοχή κορυφαίων μελών του διδακτικού προσωπικού από τις 12 σχολές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, το Πρόγραμμα σκοπεύει να επιμεληθεί και στη συνέχεια να ενσωματώσει και άλλα μαθήματα και δραστηριότητες, που υπηρετούν την αποστολή του Paideia, από το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών των τεσσάρων προπτυχιακών και οχτώ επαγγελματικών σχολών του Πανεπιστημίου. Απώτερος σκοπός του Προγράμματος Paideia είναι να παρέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερους προπτυχιακούς φοιτητές του Penn τις γνώσεις και τις δεξιότητες, το δεοντολογικό πλαίσιο και τις εμπειρίες που απαιτούνται προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι, ενεργοί και αποτελεσματικοί πολίτες.

«Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει με συνέπεια προσπάθειες που αφορούν στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη σφαιρική, αντικειμενική ενημέρωση της ηγεσίας σε κάθε άξονα της δημόσιας ζωής, θεωρούμε, δε, ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο κ. Δρακόπουλος, Πρόεδρος του ΙΣΝ.  «Έχει ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της Παιδείας, με σκοπό την εκπαίδευση των νέων προκειμένου να εξελιχθούν όχι απλώς σε επιτυχημένους επαγγελματίες, αλλά και σε ενεργούς πολίτες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, και με την προοπτική της εκπαίδευσης πολιτών που θα συνεισφέρουν – και θα πιστέψουν – σε μία δίκαιη και ακμάζουσα δημοκρατία». 

Σε μικρότερες ομάδες φοιτητών-ηγετών, τους λεγόμενους Paideia Fellows (υπότροφοι), το Πρόγραμμα θα προσφέρει μία ακόμη πιο δομημένη εμπειρία. Θα χρηματοδοτήσει και θα συγχρηματοδοτήσει, επίσης, εκδηλώσεις προωθώντας έναν υγιή τύπο διαβούλευσης, πάνω σε εκάστοτε σημαντικά δημόσια θέματα, που στηρίζεται στην επαρκή πληροφόρηση και αποσκοπεί στην εξέρευση λύσεων. Επίσης, θα λειτουργεί ως κόμβος δικτύωσης για άλλα πρόγραμμα και οργανισμούς του Πανεπιστημίου, εστιάζοντας σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας και προώθησης του ρόλου και των υποχρεώσεων του πολίτη, ενώ επίσης θα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.