Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην κρίση στην Ελλάδα

09 Ιουλ, 2013
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζει τις προσπάθειές του για την παροχή βοήθειας σε όσους πλήττονται περισσότερο από τις δραματικές επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, εγκρίνοντας 14 νέες δωρεές.
Οι δωρεές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος στην πιο πρόσφατη συνεδρίασή του, είναι συνολικού ύψους €13.886.00 ($17.906.552). Απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα και έχουν ως στόχο την υποστήριξη πολλαπλών και ποικίλων προγραμμάτων, που προσφέρουν κρίσιμη και αναγκαία βοήθεια σε άτομα και κοινότητες.

Συμπεριλαμβανομένων αυτών των δωρεών, το Ίδρυμα έχει προσφέρει συνολικά €71.935.000 ($92.842.000) από την αρχή του 2012 στο πλαίσιο της της εν εξελίξει τριετούς, επιπλέον πρωτοβουλίας των €100.000.000 ($130.000.000), προκειμένου να υποστηρίξει τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες πολλών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την αξιολόγηση και άλλων οργανισμών, για πιθανή μελλοντική υποστήριξη.

Ακολουθεί κατάλογος των 14 νέων οργανισμών,  ανά τομέα δραστηριοποίησης:

Κοινωνική Πρόνοια

Υγεία

Παιδεία

Τέχνη & Πολιτισμός