Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε. Κ. Βενιζέλος»

Γενική οικονομική ενίσχυση & Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών στο Μουσείο. Η δωρεά παρέχει επίσης μερική κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Ιδρύματος. Το Μουσείο Βενιζέλου αναμένεται να ξανανοίξει το 2014, και θα προσφέρει νέες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσελκύουν και θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε. Κ. Βενιζέλος» ιδρύθηκε το 2000, ως κέντρο για τη μελέτη της εποχής, του έργου και της ζωής του Ελευθέριου Βενιζέλου.