Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The Rockefeller University

Οργανισμός
The Rockefeller University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2001
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το Ταμείο Επετείου Δέκα Χρόνων - Γυναίκες και Επιστήμη (Women and Science Tenth Anniversary Fund), που αποτελεί ουσιαστικό μέρος του Προγράμματος Γυναίκες και Επιστήμη (Women and Science Program) του Πανεπιστημίου Rockefeller και στοχεύει στην ανάδειξη της επαγγελματικής εξέλιξης γυναικών επιστημόνων και στην προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης των γυναικών σε άλλα επαγγέλματα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2007
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2006
Ηνωμένες Πολιτείες