Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The Rockefeller University

Οργανισμός
The Rockefeller University
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2010
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Προγράμματος Κλινικών Υποτρόφων, το οποίο εκπαιδεύει ιατρούς-επιστήμονες και ερευνητές διδακτορικού επιπέδου στην κλινική έρευνα με προσανατολισμό στον ασθενή. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλινική και Μεταγραφική Έρευνα και να αναπτύξουν την εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη σταδιοδρομία ως μεταγραφικοί ερευνητές με επίκεντρο τον ασθενή.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2007
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2001
Ηνωμένες Πολιτείες