Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The American School of Classical Studies at Athens (US)

Οργανισμός
The American School of Classical Studies at Athens (US)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της ετήσιας εκδήλωσης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, και κατ’ επέκταση του έργου της. Η Αμερικανική Σχολή προσφέρει μια φιλόξενη βάση για μελέτη και έρευνα του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα σε μελετητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τις ΗΠΑ.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ελλάδα