Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The American School of Classical Studies at Athens (US)

Οργανισμός
The American School of Classical Studies at Athens (US)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και καταλόγου βιβλιοθήκης, που θα διευκολύνει το έργο των χρηστών και του προσωπικού της βιβλιοθήκης, καθώς και μιας πλατφόρμας για την ενσωμάτωση πληροφοριακού υλικού της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2022
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2016
Ηνωμένες Πολιτείες