Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Science Museum Group
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της διαδραστικής έκθεσης του Science Museum, με τίτλο Ancient Greeks: Science and Wisdom (Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία). Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη του τρόπου, με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές προσπάθησαν να κατανοήσουν πέντε πτυχές του φυσικού κόσμου, από το ανθρώπινο σώμα έως το σύμπαν.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2018
Ηνωμένο Βασίλειο
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένο Βασίλειο