Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Science Museum Group
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση των Medicine Galleries, με σκοπό οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν το πώς η κατανόησή μας για το ανθρώπινο σώμα έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου και πώς αυτή η διαφορετική αντίληψη έχει επηρεάσει την ιατρική.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένο Βασίλειο
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ηνωμένο Βασίλειο