Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Plena Inclusion
Τοποθεσία Οργανισμού
Ισπανία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ισπανία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας του οργανισμού για άτομα με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική στήριξη, υπηρεσίες συνηγορίας και υποστήριξης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία, καθώς και ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας υγείας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ισπανία