Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Plena Inclusion
Τοποθεσία Οργανισμού
Ισπανία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ισπανία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Δωρεά για την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης στους φιλοξενούμενους και το προσωπικό από χίλιες δομές για άτομα με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2023
Ισπανία