Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Νομισματικό Μουσείο

Οργανισμός
Νομισματικό Μουσείο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η επιχορήγηση αυτή υποστηρίζει την έκδοση του βιβλίου Οβολός 7, το οποίο συγκεντρώνει και κοινοποιεί τα πορίσματα ενός πρόσφατου ερευνητικού συνεδρίου στην Αθήνα σχετικά με τα νομίσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2006
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2005
Ελλάδα
Παιδεία
2002
Ελλάδα
Παιδεία
2000
Ελλάδα