Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Νομισματικό Μουσείο

Οργανισμός
Νομισματικό Μουσείο
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2005
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη συσκευών ηλεκτρονικής ξενάγησης στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ελληνικά που θα επιτρέψουν σε επισκέπτες από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα να ενημερωθούν για τη συλλογή και τις εκθέσεις του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2006
Ελλάδα
Παιδεία
2004
Ελλάδα
Παιδεία
2002
Ελλάδα
Παιδεία
2000
Ελλάδα