Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

New York University - Department of Anthropology

Οργανισμός
New York University - Department of Anthropology
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη για τη διεξαγωγή παλαιοντολογικής και παλαιολιθικής έρευνας στον ποταμό Αλιάκμονα, στη Στερεά Ελλάδα, η οποία έφερε στο φως σπάνια λίθινα εργαλεία που χρονολογούνται στην Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή. Το έργο της ερευνητικής ομάδας για την καταγραφή και χρονολόγηση της παρουσίας ανθρώπων σε αυτή τη σημαντική περιοχή, στόχο έχει την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με αυτήν τη σημαντική πτυχή της ελληνικής κληρονομιάς.