Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
New York Cares
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, τα οποία ενισχύουν μη ευνοούμενους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου της Νέας Υόρκης. Σκοπός, οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και καθημερινές δεξιότητες που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Ηνωμένες Πολιτείες