Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
New York Cares
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2010
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, τα οποία ενισχύουν μη ευνοούμενους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου της Νέας Υόρκης. Σκοπός, οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και καθημερινές δεξιότητες που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2011
Ηνωμένες Πολιτείες