Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Μπορούμε
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Πολλαπλές
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος "Είμαστε Οικογένεια" της οργάνωσης MΠΟΡΟΥΜΕ με σκοπό την παροχή κουπονιών επισιτιστικής ενίσχυσης σε οικογένειες, σε συνεργασία με τους Ελληνικούς Δήμους και μια ελληνική αλυσίδα καταστημάτων. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα