Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Μπορούμε
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ο οποίος κατανέμει το πλεόνασμα τροφίμων σε ΜΚΟ, μονάδες συσσιτίου και δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την ανταπόκριση σε επισιτιστικές ανάγκες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα