Οργανισμός
Marie Curie
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του καινοτόμου προγράμματος Marie Curie Helper, το οποίο εκπαιδεύει και συντονίζει εθελοντές προκειμένου να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε άτομα με ανίατες ασθένειες, καθώς και στις οικογένειες και τους φροντιστές τους, με σκοπό την παροχή στήριξης και συντροφιάς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Ηνωμένο Βασίλειο
Υγεία & Αθλητισμός
2009
Ηνωμένο Βασίλειο