Οργανισμός
Marie Curie
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός σε άτομα με ανίατες ασθένεις και τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια γραμμή υποστήριξης μέσω τηλεφώνου και διαδικτυακής συνομιλίας, την εξατομικευμένη υποστήριξη που παρέχουν εκπαιδευμένοι εθελοντές για τη διαχείριση πένθους, καθώς και μια υπηρεσία παροχής φιλικής συντροφιάς για απομονωμένους ανθρώπους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ηνωμένο Βασίλειο
Υγεία & Αθλητισμός
2009
Ηνωμένο Βασίλειο