Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Lincoln Center Theater

Οργανισμός
Lincoln Center Theater
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Directors Lab, καθώς και για τη συμμετοχή σκηνοθετών από την Ελλάδα σε αυτό. Το Directors Lab αποτελεί ένα εντατικό πρόγραμμα με εργαστήρια, σεμινάρια, αναγνώσεις και παραγωγές που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της τέχνης των σκηνοθετών και στην ενίσχυση του επαγγελματικού τους έργου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2009
Ηνωμένες Πολιτείες