Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Lincoln Center Theater

Οργανισμός
Lincoln Center Theater
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Open Stages του Lincoln Center Theater, το οποίο αποσκοπεί στη δωρεάν συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών γυμνασίου-λυκείου στα προγράμματα του Lincoln Center, καθώς και στην ανάδειξη του θεάτρου ως ενός μέσου που προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2011
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2010
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2009
Ηνωμένες Πολιτείες