Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Les Chats de Stella
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Les Chats de Stella προκειμένου το καταφύγιο να συνεχίσει να υποδέχεται και να περιθάλπει εγκαταλελειμμένες γάτες, να κινεί τις διαδικασίες υιοθεσίας και να πραγματοποιεί εκστρατείες για τη στείρωση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2008
Γαλλία