Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Les Chats de Stella
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2010
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το καταφύγιο για αδέσποτες γάτες με σκοπό την κατασκευή ενός χώρου νεογνολογικής φροντίδας, την ανακαίνιση του αναρρωτηρίου και τη δημιουργία διοικητικής αίθουσας, προκειμένου να είναι σε θέση να αναταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και να προσφέρει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τη διαχείριση των αναγκών των γατών που φιλοξενεί σε μόνιμη βάση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2014
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2008
Γαλλία