Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Legal Outreach, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του νέου προγράμματος Συμμετοχής του Πολίτη και Κοινωνικής Δικαιοσύνης του οργανισμού, έργο του οποίου αποτελεί- μεταξύ άλλων- η παροχή προπαρασκευαστικών προγραμμάτων για το πανεπιστήμιο, καθώς και προγραμμάτων προετοιμασίας για την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου από μη προνομιούχες περιοχές στη Νέα Υόρκη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2017
Ηνωμένες Πολιτείες