Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Legal Outreach, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του College Bound, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την παροχή ακαδημαϊκής ενίσχυσης και υποστήριξης σε μαθητές από την ένατη έως τη δωδέκατη τάξη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες