Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Οργανισμός
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθήνας σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συναυλίες σε κοινωνικά ιδρύματα και σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και εργαστήρια για παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2013
Ελλάδα