Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Οργανισμός
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τα οποία περιλαμβάνουν δωρεάν συναυλίες σε ιδρύματα, σε σχολεία για παιδιά με αναπηρίες και σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών της Αττικής, καθώς και εκπαιδευτικές συναυλίες και σεμινάρια σε παγκόσμια κλίμακα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2016
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2014
Ελλάδα