Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
King's College London
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2009
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Δωρεά για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο στηρίζει εξέχοντες Έλληνες διδακτορικούς φοιτητές προκειμένου να επιδιώξουν Ελληνικές Σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών ή στο Τμήμα Βυζαντινών και Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2016
Ηνωμένο Βασίλειο