Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
King's College London
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την υποστήριξη του κεφαλαίου επιχορήγησης της έδρας Κοραή της Σύγχρονης Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του King's College του Λονδίνου με σκοπό την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας στον τομέα των Ελληνικών Σπουδών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2009
Ηνωμένο Βασίλειο