Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

International Studio & Curatorial Program

Οργανισμός
International Studio & Curatorial Program
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του International Studio & Curatorial Program, το οποίο ενθαρρύνει τη δημιουργική ανάπτυξη των καλλιτεχνών και των επιμελητών και προωθεί την ανταλλαγή ιδεών μέσα από καλλιτεχνικές φιλοξενίες και δημόσια προγράμματα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες