Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

International Studio & Curatorial Program

Οργανισμός
International Studio & Curatorial Program
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τους σύγχρονους καλλιτέχνες μέσω του Reimagining Residencies, μιας ένωσης μη κερδοσκοπικών καλλιτεχνικών οργανισμών στη Νέα Υόρκη, η οποία συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και το International Studio & Curatorial Program. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες