Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"

Οργανισμός
Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την προμήθεια ενός λεωφορείου που επιτρέπει στα παιδιά και στους ενήλικες με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και διανοητικές αναπηρίες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Ελλάδα