Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"

Οργανισμός
Ίδρυμα για το Παιδί "Η Παμμακάριστος"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη διετή κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού, ο οποίος παρέχει εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες και επαγγελματική κατάρτιση σε παιδιά και νέους με αναπτυξιακές αναπηρίες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα