Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hot Bread Kitchen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος ενδυνάμωσης εργατικού δυναμικού Bakers in Training του οργανισμού Hot Bread Kitchen με σκοπό την παροχή βοήθειας σε γυναίκες που υπήρξαν άλλοτε εργαζόμενες στη βιομηχανία τροφίμων στη Νέα Υόρκη. Σκοπός, η οικονομική και η επαγγελματική ανεξαρτησία και ευελιξία τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες