Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hot Bread Kitchen
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη αφενός του Hot Bread Kitchen για την ενίσχυση των αποφοίτων του προγράμματος ανάπτυξης εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες στέγασης, φροντίδας παιδιών, μετακίνησης και άλλες, και αφετέρου, ενός πιλοτικού προγράμματος που παρέχει εργασία σε επιχειρήσεις μειονοτήτων και γυναικών για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ηνωμένες Πολιτείες