Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Hellenic Relief Foundation, Inc.

Οργανισμός
Hellenic Relief Foundation, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανάπτυξη δυνατοτήτων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας του Hellenic Relief Foundation στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του έργου του οργανισμού με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας και διατροφής του Ελληνικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2018
Ελλάδα