Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Hellenic Relief Foundation, Inc.

Οργανισμός
Hellenic Relief Foundation, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του Hellenic Relief Foundation, έργο του οποίου αποτελεί η ανταπόκριση στις ιατρικές και διατροφικές ανάγκες ατόμων στην Ελλάδα που έχουν πληγεί από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2016
Ελλάδα