Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οργανισμός
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
Τοποθεσία Οργανισμού
Τουρκία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Τουρκία
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης, για διάστημα τριών ετών, ενισχύοντας την προσπάθεια για εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού στην Κωνσταντινούπολη. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επέκταση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, την πρoώθηση της Βιβλιοθήκης Σακκουλίδη, καθώς και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από το φθινόπωρο του 2009, το Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Ελληνικό Προξενείο Κωσταντινούπολης, χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων, ερευνητικών συμποσίων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και μουσικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο Μέγαρο φιλοξενεί το Ελληνικό Σπουδαστήριο, όπου διδάσκονται η ελληνική και η αρχαία ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Τουρκία
Παιδεία
2012
Τουρκία
Παιδεία
2011
Τουρκία
Παιδεία
2010
Τουρκία