Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οργανισμός
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
Τοποθεσία Οργανισμού
Τουρκία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Τουρκία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Δωρεά για τη διαρκή υποστήριξη παροχής δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2015
Τουρκία
Παιδεία
2012
Τουρκία
Παιδεία
2011
Τουρκία
Παιδεία
2010
Τουρκία